Business Anticorruption Portal

Tento portál vznikol s cieľom podporiť malé a stredné podniky v boji proti a v predchádzaní korupcii a vo vytváraní lepšieho podnikateľského prostredia.

Portál obsahuje variácie prostriedkov a informácií, ktoré možno použiť či už samostatne alebo v kombinácii. Mnohé nástroje boli vytvorené s cieľom bojovať proti korupcii v krajinách OECD, pričom sú namierené na väčšie podniky. Business Anticorruption Portal prináša nové aj známe procedúry a metódy adaptované na malé a stredné podniky a tieto kombinuje pre podniky pôsobiace v rozvojových krajinách.

Na portáli sú dostupné nasledujúce pomôcky:

O korupcii – definície, interpretácie a referencie na medzinárodnú, ako i národnú legislatívu a iniciatívy týkajúce sa podnikania

Systém integrity – model Etického kódexu

„Due diligence“ nástroje – spojené s hľadaním a posudzovaním agenta alebo konzultanta, zakladaním akciových spoločností a implementácie projektov

Profily krajín – detailné informácie strategického významu pre podnikanie

Informačné siete – lokálne kontaktné informácie pri hľadaní poradenstva

Odkazy – relevantné dokumenty a webové stránky

Viac informácií dostupných na stránke:

www.business-anti-corruption.com