Máte záujem stať sa signatárom Protikorupčnej charty, alebo sa nás niečo spýtať?

Transparency International Slovensko má záujem na čo možno najširšom šírení myšlienok obmedzenia korupcie v podnikaní. Nestanovujeme podmienky, ktoré by vylučovali akýkoľvek podnikateľský subjekt od možnosti stať sa signatárom Protikorupčnej charty.Na druhej strane však neexistuje právny nárok na pristúpenie k Protikorupčnej charte.

Pristúpenie k Protikorupčnej charte:

Podpísanú prihlášku, ktorú Vám zašleme obratom po vyplnení nižšie uvedeného dotazníku, pošlite spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi na adresu Transparency International Slovensko.

Súčasťou prihlášky sú nasledovné dokumenty:


Obchodné meno:
Sídlo:
Kontaktná osoba:
E-mail/ web:
Protikorupčná charta:

Chcem sa stať jej signatárom.

Chcem byť informovaný o Vašich aktivitách.

Nechcem byť signatárom, chcem len položiť otázku.

Váš názor/ otázka: