ZAHRANIČIE

World Bank
Wittenberg Center for Global Ethics
Trust
OECD
Korupcia v strednej a vychodnej Europe
Institute of Business Ethics
European Business Ethics Network
Ethics Resource Center
EthicalCorp
Council For Ethics in Economics
corporate-citizenship
Center for Business Ethics
Business for Social Responsibility

Ide o neziskovú organizáciu, ktorá vydáva Biele knihy týkajúce sa mnohých tém - od korupcie a podnikateľskej zodpovednosti až po ľudské práva a záležitosti životného prostredia v podnikaní.
Business Ethics
Business 2.0

Pozornosť si zaslúži najmä časť o "Etických prípadoch".
Korupcia v strednej a východnej Európe

Business.com The Business Search Engine
Business.com: The Business Search Engine
Centrum pre aplikovanú etiku
Stránka Centra pre aplikovanú etiku (stránka s množstvom užitočných textov v anglickom jazyku)
Imagine
Imagine: Medzinárodné princípy, štandardy a kódy.
Odpowiedzialny biznes

Poľský projekt etiky v podnikaní.
Viva Etika
Projekt Transparency International Česká republika.

Univerzitné a výskumné centrá

Časť tejto stránky, ktorá sa zaoberá informačnými zdrojmi obsahuje množstvo informácií o etických kódexoch a internetových linkách na iné užitočné zdroje informácií.
Presadzuje princípy corporate governance prostredníctvom medzinárodných stretnutí, vzdelávacích programov a poradenstva.
Venuje se interdisciplinárnemu výskumu a poradenstvu zameranému na corporate governance.
Centrum vytvára Corruption Perception Index pre Transparency International, uskutočňuje výskumy korupcie.
Presadzuje etické decision-making v mnohých oblastiach vrátane businessu. Spolupracuje okrem iného s predstaviteľmi businessu, lekármi, akademikmi a študentami.
Centrum pre interdisciplinárny výskum zameraný na širokú škálu oblastí vrátane businessu. Spolupracuje s mnohými vednými odbormi, napríklad s Faculty of Commerce and Business Administration.
Venuje se presadzovaniu corporate governance v podnikateľských a akademických kruhoch. Organizuje diskusie, národné fóra pre expertov a programy pre riaditeľov firiem a neziskové organizácie.
Nezávislé neziskové obchodné združenie. Medzi oblasti jeho záujmu patrí corporate citizenship, ethical business leadership a praktiky work-life.
Zaoberá sa posilňovaním vodcovstva v organizáciách, výskumom a praktickou aplikácou vodcovstva a change managementom. Stránka obsahuje odkazy na vedecké práce a online zdroje informácií o corporate governance.