Literatúra


Literatúra
On-line katalóg protikorupčnej knižnice TIS
Business ethics
Cielom brožúry Etika v spoločnosti je vytváranie spravodlivého, transparentného a konkurenčného prostredia na Slovensku, ktoré netoleruje korupčné praktiky.

Podnikanie verzus korupcia na Slovensku
Daniela Zemanovičová, Jarmila Lajčáková, Pavel Nechala, TIS Bratislava 2003


Newsletters
Ethics Today Online 2003, 2004
Priebežne aktualizovaný archív všetkých čísel.
Governance And Anti-Corruption Newsletter
Priebežne aktualizovaný archív všetkých čísel.
The Journal of Corporate Citizenship
Infocorp

Informatívny mesačník o správe a riadení korporácií, archív aj všetkých predchádzajúcich čísiel.