Index vnímania korupcie  - 2003
(Corruption Perception Index - CPI)

Slovenská pobočka Transparency International bola poverená prezentovaním Indexu vnímania korupcie za rok 2003.

Index vnímania korupcie (Corruption Perceptions Index - CPI), ktorý pripravuje Transparency International (TI) od roku 1995, zohráva dôležitú úlohu pri zvyšovaní verejného povedomia o korupcii. V mnohých krajinách podnietil naštartovanie rozsiahlych protikorupčných reformných aktivít.

CPI - 2003 je indikátorom miery rozšírenia korupcie po celom svete tak, ako ho vnímajú respondenti prieskumov organizovaných renomovanými medzinárodnými inštitúciami. CPI - 2003 je zložený index. Zahŕňa údaje zo 17 rôznych prieskumov a prehľadov z 13 nezávislých inštitúcií, ktoré sa uskutočnili medzi podnikateľmi a analytikmi jednotlivých krajín. Zároveň zahŕňa prieskumy verejnej mienky obyvateľov v jednotlivých krajinách, a to tak domácich ako aj cudzincov. CPI - 2003 určuje poradie 133 krajín podľa miery vnímanej korupcie. Ide o doposiaľ najvyšší počet krajín, ktorým bola pridelená vnímaná miera korupcie v príslušnom roku. Uvedené zvýšenie počtu krajín súvisí so skutočnosťou, že TI mala k dispozícii viac platných a renomovaných zdrojov, ktoré je možné zahrnúť do prípravy CPI.

Hodnota CPI - 2003 sa pohybuje v intervale 0 až 10, pričom hodnotenie 10 znamená verejný sektor príslušnej krajiny, ktorý je vnímaný ako "čistý". Čím je index nižší a čím sa hodnotenia jednotlivých inštitúcií odlišujú viac, tým viac je ohrozený hospodársky rast krajiny.

CPI - 2003 ukazuje, že sedem z desiatich krajín má skóre menšie ako 5, z možného maximálneho skóre 10, čo odráža vnímaný rozsah korupcie medzi politikmi a verejnými činiteľmi v 133 krajinách sveta. Päť z desiatich rozvojových krajín má skóre menej ako 3 z 10, čo signalizuje vysoký stupeň korupcie. Korupcia je vnímaná ako všadeprítomná v Bangladéši, Nigérii, Haiti, Paraguaji, Myanmare, Tadžikistane, Gruzínsku, Kamerune, Azerbajdžane, Angole, Keni a Indonézii - v krajinách so skóre nižším ako 2 v novom indexe. Krajiny so skóre vyšším ako 9, teda s veľmi nízkym stupňom vnímanej korupcie, sú bohaté krajiny, a to Fínsko, Island, Dánsko, Nový Zéland, Singapur a Švédsko.

Nový index CPI poukazuje na vysoký stupeň korupcie v mnohých bohatých ako aj chudobnejších krajinách. Upozorňuje teda, že korupcia neprekvitá iba v chudobných krajinách. Stupeň korupcie je znepokojivo vysoký v európskych krajinách ako je napr. Grécko a Taliansko, a v potencionálne bohatých krajinách so zásobami ropy ako Nigéria, Angola, Azerbajdžan, Indonézia, Kazachstan, Líbia, Venezuela a Irak. „Preto je nevyhnutné, aby rozvinuté krajiny uplatňovali medzinárodné dohovory na znižovanie úplatkárstva zo strany medzinárodných spoločností, a aby si súkromné podniky plnili svoje záväzky v zmysle Dohovoru OECD o boji proti korupcii“, uviedol Peter Eigen, predseda TI.
 
 

Slovenská republika je do prieskumu zahrnutá po šiestykrát. V roku 1998 dosiahol CPI hodnotu 3.9, v roku 1999 hodnotu 3.7, v roku 2000 hodnotu 3.5, v roku 2001 hodnotu 3.7, v roku 2002 hodnotu 3.7. Hodnota za rok 2003 je uvedená v nasledujúcej tabuľke.
 
Poradie
Krajina
CPI 2003 
Počet použitých prieskumov
Štandardná odchýlka
Najnižšia a najvyššia hodnota
1 Fínsko
9.7
8
0.3
9.2 - 10.0
2 Island
9.6
7
0.3
9.2 - 10.0
3 Dánsko
9.5
9
0.4
8.8 - 9.9
Nový Zéland
9.5
8
0.2
9.2 - 9.6
5 Singapúr
9.4
12
0.1
9.2 - 9.5
6 Švédsko
9.3
11
0.2
8.8 - 9.6
7 Holandsko
8.9
9
0.3
8.5 - 9.3
8 Austrália
8.8
12
0.9
6.7 - 9.5
Nórsko
8.8
8
0.5
8.0 - 9.3
Švajčiarsko
8.8
9
0.8
6.9 - 9.4
11 Kanada
8.7
12
0.9
6.5 - 9.4
Luxembursko
8.7
6
0.4
8.0 - 9.2
Veľká Británia
8.7
13
0.5
7.8 - 9.2
14 Rakúsko
8.0
9
0.7
7.3 - 9.3
Hong Kong
8.0
11
1.1
5.6 - 9.3
16 Nemecko
7.7
11
1.2
4.9 - 9.2
17 Belgicko
7.6
9
0.9
6.6 - 9.2
18 Írsko
7.5
9
0.7
6.5 - 8.8
USA
7.5
13
1.2
4.9 - 9.2
20 Čile
7.4
12
0.9
5.6 - 8.8
21 Izrael
7.0
10
1.2
4.7 - 8.1
Japonsko
7.0
13
1.1
5.5 - 8.8
23 Francúzsko
6.9
12
1.1
4.8 - 9.0
Španielsko
6.9
11
0.8
5.2 - 7.8
25 Portugalsko
6.6
9
1.2
4.9 - 8.1
26 Oman
6.3
4
0.9
5.5 - 7.3
27 Bahrain
6.1
3
1.1
5.5 - 7.4
Cyprus
6.1
3
1.6
4.7 - 7.8
29 Slovinsko
5.9
12
1.2
4.7 - 8.8
30 Botswana
5.7
6
0.9
4.7 - 7.3
Taiwan
5.7
13
1.0
3.6 - 7.8
32 Katar
5.6
3
0.1
5.5 - 5.7
33 Estónsko
5.5
12
0.6
4.7 - 6.6
Uruguaj
5.5
7
1.1
4.1 - 7.4
35 Taliansko
5.3
11
1.1
3.3 - 7.3
Kuvajt
5.3
4
1.7
3.3 - 7.4
37 Malajzia
5.2
13
1.1
3.6 - 8.0
Spojené Arabské Emiráty
5.2
3
0.5
4.6 - 5.6
39 Tunis
4.9
6
0.7
3.6 - 5.6
40 Maďarsko
4.8
13
0.6
4.0 - 5.6
41 Litva
4.7
10
1.6
3.0 - 7.7
Namíbia
4.7
6
1.3
3.6 - 6.6
43 Kuba
4.6
3
1.0
3.6 - 5.5
Jordánsko
4.6
7
1.1
3.6 - 6.5
Trinidad aTobago
4.6
6
1.3
3.4 - 6.9
46 Belize
4.5
3
0.9
3.6 - 5.5
Saudská Arábia
4.5
4
2.0
2.8 - 7.4
48 Mauricius
4.4
5
0.7
3.6 - 5.5
Južná Afrika
4.4
12
0.6
3.6 - 5.5
50 Kostarika
4.3
8
0.7
3.5 - 5.5
Grécko
4.3
9
0.8
3.7 - 5.6
Južná Korea
4.3
12
1.0
2.0 - 5.6
53 Bielorusko
4.2
5
1.8
2.0 - 5.8
54 Brazília
3.9
12
0.5
3.3 - 4.7
Bulharsko
3.9
10
0.9
2.8 - 5.7
Česká republika
3.9
12
0.9
2.6 - 5.6
57 Jamajka
3.8
5
0.4
3.3 - 4.3
Lotyšsko
3.8
7
0.4
3.4 - 4.7
59 Kolumbia
3.7
11
0.5
2.7 - 4.4
Chorvátsko
3.7
8
0.6
2.6 - 4.7
El Salvador
3.7
7
1.5
2.0 - 6.3
Peru
3.7
9
0.6
2.7 - 4.9
Slovensko
3.7
11
0.7
2.9 - 4.7
64 Mexiko
3.6
12
0.6
2.4 - 4.9
Poľsko
3.6
14
1.1
2.4 - 5.6
66 Čína
3.4
13
1.0
2.0 - 5.5
Panama
3.4
7
0.8
2.7 - 5.0
Srí Lanka
3.4
7
0.7
2.4 - 4.4
Sýria
3.4
4
1.3
2.0 - 5.0
70 Bosna - Hercegovina
3.3
6
0.7
2.2 - 3.9
Dominikánska Republika
3.3
6
0.4
2.7 - 3.8
Egypt
3.3
9
1.3
1.8 - 5.3
Ghana
3.3
6
0.9
2.7 - 5.0
Maroko
3.3
5
1.3
2.4 - 5.5
Thajsko
3.3
13
0.9
1.4 - 4.4
76 Senegal
3.2
6
1.2
2.2 - 5.5
77 Turecko
3.1
14
0.9
1.8 - 5.4
78 Arménsko
3.0
5
0.8
2.2 - 4.1
Irán
3.0
4
1.0
1.5 - 3.6
Libanon
3.0
4
0.8
2.1 - 3.6
Mali
3.0
3
1.8
1.4 - 5.0
Palestína
3.0
3
1.2
2.0 - 4.3
83 India
2.8
14
0.4
2.1 - 3.6
Malawi
2.8
4
1.2
2.0 - 4.4
Rumunsko
2.8
12
1.0
1.6 - 5.0
86 Mozambik
2.7
5
0.7
2.0 - 3.6
Rusko
2.7
16
0.8
1.4 - 4.9
88 Alžírsko
2.6
4
0.5
2.0 - 3.0
Madagaskar
2.6
3
1.8
1.2 - 4.7
Nikaragua
2.6
7
0.5
2.0 - 3.3
Jemen
2.6
4
0.7
2.0 - 3.4
92 Albánsko
2.5
5
0.6
1.9 - 3.2
Argentína
2.5
12
0.5
1.6 - 3.2
Etiópia
2.5
5
0.8
1.5 - 3.6
Gambia
2.5
4
0.9
1.5 - 3.6
Pakistan
2.5
7
0.9
1.5 - 3.9
Filipíny
2.5
12
0.5
1.6 - 3.6
Tanzánia
2.5
6
0.6
2.0 - 3.3
Zambia
2.5
5
0.6
2.0 - 3.3
100 Guatemala
2.4
8
0.6
1.5 - 3.4
Kazachstan
2.4
7
0.9
1.6 - 3.8
Moldavsko
2.4
5
0.8
1.6 - 3.6
Uzbekistan
2.4
6
0.5
2.0 - 3.3
Venezuela
2.4
12
0.5
1.4 - 3.1
Vietnam
2.4
8
0.8
1.4 - 3.6
106 Bolívia
2.3
6
0.4
1.9 - 2.9
Honduras
2.3
7
0.6
1.4 - 3.3
Macedónsko
2.3
5
0.3
2.0 - 2.7
Srbsko - Čierna Hora
2.3
5
0.5
2.0 - 3.2
Sudán
2.3
4
0.3
2.0 - 2.7
Ukrajina
2.3
10
0.6
1.6 - 3.8
Zimbabwe
2.3
7
0.3
2.0 - 2.7
113 Kongo
2.2
3
0.5
2.0 - 2.8
Ekvádor
2.2
8
0.3
1.8 - 2.6
Irak
2.2
3
1.1
1.2 - 3.4
Sierra Leone
2.2
3
0.5
2.0 - 2.8
Uganda
2.2
6
0.7
1.8 - 3.5
118 Pobrežie Slonoviny
2.1
5
0.5
1.5 - 2.7
Kirgizstan
2.1
5
0.4
1.6 - 2.7
Líbya
2.1
3
0.5
1.7 - 2.7
Papua Nová Guinea
2.1
3
0.6
1.5 - 2.7
122 Indonézia
1.9
13
0.5
0.7 - 2.9
Keňa
1.9
7
0.3
1.5 - 2.4
124 Angola
1.8
3
0.3
1.4 - 2.0
Azerbajdžan
1.8
7
0.3
1.4 - 2.3
Kamerun
1.8
5
0.2
1.4 - 2.0
Gruzínsko
1.8
6
0.7
0.9 - 2.8
Tadžikistan
1.8
3
0.3
1.5 - 2.0
129 Myanmar
1.6
3
0.3
1.4 - 2.0
Paraguaj
1.6
6
0.3
1.2 - 2.0
131 Haiti
1.5
5
0.6
0.7 - 2.3
132 Nigéria
1.4
9
0.4
0.9 - 2.0
133 Bangladéš
1.3
8
0.7
0.3 - 2.2

Zdroj: Transparency International
 
 

Porovnanie vývoja CPI Slovenskej republiky a ostatných krajín V4.
 
Krajina
CPI - 1998
CPI - 1999
CPI - 2000
CPI - 2001
CPI - 2002
CPI - 2003
Slovensko
3,9
3,7
3,5
3,7
3,7
3,7
Česko
4,8
4,6
4,3
3,9
3,7
3,9
Poľsko
4,6
4,2
4,1
4,1
4,0
3,6
Maďarsko
5,0
5,2
5,2
5,3
4,9
4,8

Zdroj: Transparency International Slovensko

Zdroj: Transparency International Slovensko
 
 

Príloha

Podrobnejšie informácie o Indexe vnímania korupcie CPI - 2003
 
 

Index vnímania korupcie

Index vnímania korupcie (Corruption Perceptions Index - CPI), vypracovaný organizáciou Transparency International (TI), určuje v tomto roku poradie 133 krajín, a to z hľadiska miery, v akej je vnímaná prítomnosť korupcie medzi verejnými predstaviteľmi a politikmi. Je to zložený index, čerpajúci zo 17 prehľadov a prieskumov z 13 nezávislých inštitúcií, ktoré sa robili medzi podnikateľmi a analytikmi krajín, vrátane prieskumov mienky obyvateľov, a to tak domácich ako aj cudzincov.

Definícia korupcie pre účely indexov TI

CPI sa sústreďuje na korupciu vo verejnom sektore a definuje korupciu ako zneužívanie verejného úradu za účelom súkromného zisku. V prieskumoch, ktoré sa používajú na zostavenie CPI, sa vyskytujú otázky, ktoré sa týkajú zneužívania verejnej moci na súkromný prospech, so zameraním sa napríklad na prijímanie úplatkov verejnými činiteľmi pri verejnom obstarávaní. Zdroje nerozlišujú medzi administratívnou a politickou korupciou.

Index vnímania korupcie je cenným indikátorom

Keďže je CPI vytvorený na základe 17 rôznych prehľadov, ktoré zhromažďujú vnímania tak obyvateľov príslušnej krajiny a cudzincov, podnikateľov ako aj expertov a analytikov, CPI poskytuje pohľad na názory predstaviteľov, ktorí prijímajú kľúčové rozhodnutia o investíciách a obchode v jednotlivých krajinách. CPI sa snaží o zvyšovanie povedomia v problematike korupcie a zvyšuje tlak na vlády, aby sa zaoberali touto otázkou.

Exportéri a trestne medzinárodne transakcie

Dňa 14. mája 2002 TI zverejnila druhý index známy pod názvom Index vnímania poskytovania úplatkov (BPI), ktorý zoradil exportujúce krajiny podľa tendencie spoločností z týchto krajín poskytovať úplatky v zahraničí. Index BPI je dostupný na internete na adrese http://www.transparency.org/surveys/index.html#bpi. Index BPI dopĺňa index CPI a zdôrazňuje tvrdenie, že korupcia v medzinárodných obchodných transakciách zahŕňa tých, ktorí berú, aj tých ktorí dávajú. Pohľad iba na tých, ktorí berú, index CPI považuje za neúplný obraz.
 
 

Nie je správne urobiť záver, že krajina s najnižším skóre je najskorumpovanejšou krajinou na svete

Po prvé, krajina s najnižším skóre je krajina, ktorá je vnímaná ako najskorumpovanejšia z tých, ktoré boli do indexu zahrnuté. Index CPI je založený na prieskumoch mienky, ktoré sú pohľadom na situáciu v istom časovom momente, a odrážajú tak názory, ako aj skúsenosti. Okrem toho na svete existuje viac ako 200 samostatných krajín a CPI 2003 určuje poradie iba 133 z nich. A hoci ide zatiaľ najvyšší počet krajín v histórii prípravy CPI, TI nemá postačujúce a spoľahlivé údaje pre zahrnutie všetkých krajín sveta.

CPI je založený na vnímaniach

Je obtiažne založiť komparatívne tvrdenia o úrovni korupcie v rôznych krajinách na tzv. tvrdých empirických údajoch, napr. na porovnaní počtu trestných stíhaní alebo súdnych prípadov. Takéto údaje z viacerých krajín neodrážajú skutočnú úroveň korupcie, skôr poukazujú na kvalitu prokurátorov, súdov a/alebo médií pri odhaľovaní korupcie. Jedinou metódou zhromažďovania komparatívnych údajov je preto získavanie informácii, ktoré odrážajú skúsenosti a vnímanie tých, ktorí sú priamo konfrontovaní s realitou korupcie.

Cieľové skupiny, ktorým sa kládli otázky pri zisťovaní CPI - 2003

Tento rok TI použila 17 prieskumov od 13 inštitúcií, v porovnaní s 15 prieskumami od 9 inštitúcií v roku 2002. Presvedčivosť zistení CPI je posilnená skutočnosťou, že názory obyvateľov danej krajiny dobre korelujú s názormi tých opýtaných, ktorí sú v krajine cudzincami. V mene Transparency International robila organizácia Gallup International prieskum medzi respondentmi z nových trhových ekonomík, pričom boli požiadaní, aby zhodnotili prácu úradníkov z verejného sektora v rozvinutých krajinách. Podobný postup uskutočnila Information International. Výsledky z tohto prieskumu dobre korelujú s ostatnými zdrojmi, a naznačujú, že CPI zhromažďuje vnímania, ktoré sú nezávislé od kultúrnych predpokladov a reprezentujú globálny pohľad.
 

Kritériá, ktoré rozhodujú o tom, ktoré prieskumy sa použijú

TI vyhľadáva pre CPI kvalitne údaje. Preto údaje, ktoré môžu byť použité, musia byť dobre zdokumentované a spoľahlivé. TI sa snaží zabezpečiť, aby použité zdroje boli najvyššej kvality, aby práca na prieskumoch bola realizovaná s úplnou integritou a aby metodológia použitá pri analýze zistení bola prvotriedna. TI je presvedčená, že tieto kritériá platia pre CPI. Pre CPI - 2003 bol pripravený podrobnejší popis základnej metodológie, ktorý je dostupný na http://www.transparency.org/cpi/index.html#cpi alebo na www.gwdg.de/~uwvw. Použitá metodológia je prehodnocovaná riadiacim výborom, ktorý pozostáva z popredných medzinárodných expertov v oblasti korupcie, ekonometrie a štatistiky. Členovia tohto riadiaceho výboru podávajú návrhy na zlepšenie CPI, avšak konečné rozhodnutia o použitej metodológii prijíma vedenie TI.

Krajiny zahrnuté do CPI za rok 2003

Podmienkou zaradenia krajiny do rebríčka CPI je existencia minimálne troch zdrojov o rozsahu korupcie v príslušnej krajine. Do rebríčka CPI - 2003 boli zahrnuté nasledujúce krajiny, ktoré však neboli zahrnuté do indexu CPI 2002: Alžírsko, Arménsko, Bahrajn, Belize, Bosna a Hercegovina, (Republika) Kongo, Kuba, Cyprus, Gambia, Irán, Irak, Kuvajt, Kirgizsko, Libanon, Líbya, Macedónsko, Mali, Mozambik, Myanmar, Oman, Palestína, Papua Nová Guinea, Katar, Saudská Arábia, Srbsko a Čierna Hora, Sierra Leone, Sudán, Sýria, Tadžikistan, Spojené arabské emiráty a Jemen.

Krajiny iba s dvomi súbormi údajov (preto neboli zahrnuté) boli nasledujúce: Afganistan, Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Benin, Bermudy, Kajmanské ostrovy, Čad, (Demokratická republika) Kongo, Dominika, Eritrea, Fidži, Gabon, Grenada, Guinea-Bissau, Libéria, Macau, Malta, Mongolsko, Nepál, Niger, Severná Kórea, Rwanda, Seychely, Somálsko a Turkménsko.

Krajiny iba s jedným súborom údajov boli nasledujúce: Andorra, Anguilla, Aruba, Bhutan, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Kambodža, Cape Verde, Stredoafrická republika, Comoros, Džibuti, Východný Timor, Ekvádorská Guinea, Francúzska Guaina, Guadeloupe, Guinea, Guyana, Laos, Lesotho, Lichtenštajnsko, Maledivy, Martinik, Mauretánia, Holandské Antily, Palau, Portoriko, Samoa, Sao Tome & Principe, St Kitts & Nevis, Svätá Lucia, Svätý Vincent a Grenadiny, Surinam, Svazijsko, Togo a Panenské ostrovy.
 
 

Skóre ako meradlo vnímanej úrovne korupcie v krajine

Pokiaľ ide o vnímanie korupcie, CPI je dôveryhodným nástrojom merania. Spoľahlivosť CPI sa však medzi krajinami líši. Krajiny s nízkym počtom zdrojov údajov a s veľkými rozdielmi v hodnotách poskytovaných týmito zdrojmi (čo naznačuje veľká štandardná odchýlka) vykazujú menšiu spoľahlivosť pokiaľ ide o ich skóre a poradie

CPI a staršie prieskumy

CPI 2003 je založený na údajoch z rokov 2001 - 2003. Keďže zásadné zmeny v úrovni korupcie krajiny sa vyvíjajú len pomaly, zatiaľ čo vnímanie verejnosti sa môže meniť rýchlejšie, a môže byť do určitej miery ovplyvnené krátkodobými udalosťami, TI sa rozhodla založiť index CPI na priebežnom trojročnom priemere. Tohtoročný CPI je teda založený na údajoch z prieskumov zhromažďovaných výhradne v intervale rokov 2001 až 2003.

Zdroje, ktoré prispeli k hodnoteniu každej jednotlivej krajiny

Zoznam zdrojov a prieskumov, ktoré prispeli k hodnoteniu jednotlivých krajín, je dostupný na internete vo forme tabuľky formátu Excel (http://www.transparency.org/cpi/index.html#cpi alebo www.gwdg.de/~uwvw.). Tento zoznam tiež poskytuje ďalšie informácie o štandardných chybách a intervaloch spoľahlivosti pre každú krajinu.

Porovnávanie údajov

Porovnania s výsledkami z predchádzajúceho roka by mali byť založené na skóre krajiny, hodnote CPI danej krajiny v danom roku, a nie na jej poradí. Poradie krajiny sa totiž môže meniť jednoducho len preto, že do indexu boli niektoré krajiny pridané, alebo iné mohli vypadnúť. Vyššie skóre krajiny je indikátorom toho, že respondenti dávali lepšie hodnotenie, zatiaľ čo nižšie skóre naznačuje, že respondenti prehodnotili svoje vnímanie smerom nadol. Avšak medziročné porovnania skóre tej istej krajiny nie sú výsledkom len meniaceho sa vnímania situácie v krajine, ale aj výsledkom meniacej sa vzorky a metodológie. S odlišnými respondentmi a mierne odlišnými metodológiami môže zmena v skóre krajiny súvisieť tiež s faktom, že sa zhromaždili iné názory a kládli iné otázky.

Najväčšie zhoršenia medzi rokmi 2002 a 2003

Porovnávanie výsledkov medzi dvoma rokmi je problematické. Avšak ak sa dajú zmeny v skóre vysledovať až k zmene výsledkov z jednotlivých zdrojov, dajú sa opatrne identifikovať isté trendy. Pozoruhodnými príkladmi klesajúceho trendu sú Argentína, Bielorusko, Čile, Kanada, Izrael, Luxembursko, Poľsko, USA a Zimbabwe. Značný pokles v ich skóre nevyplýva z technických faktorov - preto sú pravdepodobné skutočné zmeny vo vnímaní.

Najväčšie zlepšenia oproti minulému roku
 

Pri uplatnení rovnakých výhrad ako sú uvedené vyššie, na základe údajov zo zdrojov, ktoré boli dôsledne použité pre CPI 2003, možno zlepšenie pozorovať v Belgicku, Francúzsku, Írsku, Kolumbii, Malajzii, Nemecku, Nórsku, Rakúsku a Tunisku.
 

Index vnímania poskytovania úplatkov 2002
(Bribe Payers Index - BPI)

Index vnímania korupcie - 2002

Index vnímania korupcie - 2001

Index vnímania korupcie - 2000

Index vnímania poskytovania úplatkov 1999
(Bribe Payers Index - BPI)

Index vnímania korupcie - 1999

Index vnímania korupcie - 1998