Prieskum: Na úplatky ide ročne 6 miliárd

Nezdokladované platby v hospodárstve

(v bežných cenách)

rok 1997

rok 2004

odvetvie

mld Sk

podiel

mld Sk

podiel

služby stavebných remeselníkov

6,54

24,7 %

8,44

30,9 %

služby ostatných remeselníkov

5,51

20,8 %

8,08

29,6 %

nepoľnohospodársky tovar zakúpený na burzách a trhoch

4,96

18,8 %

3,95

14,5 %

nákup ovocia, zeleniny a kvetov na trhoviskách

3,29

12,4 %

3,78

13,8 %

podnájom

0,95

3,6 %

3,44

12,6 %

prepitné v holičstvách, kaderníctvach, reštauráciách,
pohostinstvách alebo hoteloch

0,90

3,4 %

1,09

4,0 %

prenájom garáží od súkromníkov

0,29

1,1 %

0,67

2,5 %Úplatky

úplatky poskytnuté v zdravotníctve, školstve,
na polícii, prokuratúre alebo súdoch

2,40

9,1 %

3,45

12,6 %

úplatky poskytnuté pri zháňaní
si zamestnania, zákazky,pôžičky, úveru pri privatizácii,
na živnostenskom, colnom, daňovom alebo obecnom úrade

1,59

6,0 %

2,86

10,5 %

odhad výdavkov spolu

26,43

100,0 %

35,76

100,0 %Zdroj: Ústav pre výskum verejnej mienky pri ŠÚ SR