Témy  

 

Corporate Governance

OECD Countries Agree New Corporate Governance Principles - OECD Countries Agree New Corporate Governance Principles

Corporate Governance code - Corporate governance code
Based on the OECD principles
INEKO, FMA, september 2002

CIPE - Corporate governance, AN ANTIDOTE TO CORRUPTION

Can Small Be Responsible? - The Possibilities and Challenges of Corporate Social Responsibility among Small and Medium Enteprises, Ethics Resource Center, June 2005 Volume 3, Issue 9.

Corporate Ethics, Governance and Social Responsibility -Comparing European Business Practices to those in the United States, Business and Organizational Ethics Partnership, Santa Clara University 2004.

Etický kódex

Etika

Pohľad na etiku a dodržiavanie zákonov v americkej nadnárodnej spoločnosti
BARÁNIK Alojz, Baránik & Co.
Etika a korupcia v podnikaní

Zora Pauliniová, TIS Bratislava 2001
Etika, etická infraštruktúra ako prevencia korupcie
Emília Sičáková, Ľubica Slimáková, TIS Bratislava 2001
Overview of Business Ethics
Štúdia z roku 1998 realizovaná organizáciou Burson-Marsteller zameraná na vzťah medzi reputáciou CEO a reputáciou firmy zistila, že etická reputácia CEO zvyšuje schopnosť firmy pritiahnuť investície, najať najschopnejších zamestnancov a poučiť sa z krízových období.
Standards of Ethical Conduct for Employees of the Executive Branch

 

Financovanie politických strán

Principles on Political Finance and Favours
Transparency International, Seoul 2003
Financovanie politických strán (Seminárny bulletin)

Na seminári dńa 24. augusta 2000 organizovanom TIS sa otvorila diskusia na tému financovania politických strán za účasti domácich aj zahraničných odborníkov, zástupcov politických strán, vládneho, mimovládneho sektora a médií.
Politické strany a financie, tajomstvo alebo dôvera ?
Emília Sičáková-Beblavá, Daniela Zemanovičová, TIS Bratislava 2002
Council Of Europe - recommendation
Recommendation Rec(2003)4
of the Committee of Ministers to member states
on common rules against corruption in the funding of political parties and electoral campaigns

Firemná identita

Business Impact
Na tejto stránke nájdete viac informácií o vytváraní firemného poslania, návod na postup a ukážky dokumentov.
Stručný postup pri vytváraní vízie, hodnôt a celkovej politiky společenskej zodpovednosti. Odkazy na profesionálnych konzultantov.


Verejné obstarávanie

 

 

Princípy podnikania

Princípy podnikania pre boj proti úplatkárstvu: Šesť krokov Transparency international (TI)
Praktická príručka pre spoločnosti, ktoré zavádzajú politiky a programy na boj proti úplatkárstvu

Business Principles for Countering Bribery: TI Six Step Process
A practical guide for companies implementing anti-bribery policies and Programmes

Podnikanie verzus korupcia na Slovensku
Daniela Zemanovičová, Jarmila Lajčáková, Pavel Nechala, TIS Bratislava 2003

Business Principles for Countering Bribery
An initiative of Transparency International and Social Accountability International

Business and Poverty

Doing Business database
A new World Bank Group service, the Doing Business database, benchmarks the cost of business regulations over more than 130 countries.