Chcete sa stať signatárom?
Chcete sa zúčastniť diskusie?
 

Dnes už nikto nepochybuje, že korupcia sa netýka iba štátnej správy a samosprávy. Zasahuje aj do podnikateľského sektora a spôsobuje problémy nielen etické, ale aj ekonomické, sociálne a politické. Zhoršuje podnikateľské prostredie a vytvára bariéru pre investície. Korupcia má stránku dopytu, ale aj ponuky, preto aj hľadanie opatrení na jej obmedzovanie by malo smerovať tak do verejného, ako aj podnikateľského sektora.

Na základe stretnutí a diskusii s podnikateľmi sme pripravili Protikorupčnú chartu, ktorá obsahuje verejne deklarované záväzky zo strany podnikateľov na obmedzenie korupcie. Táto charta bola podporená viacerými významnými podnikateľskými subjektmi. Slávnostný podpis prvých signatárov sa uskutočnil dňa 30.9.2003. Aktuálny zoznam podnikateľov, ktorí sú signatármi charty sa nachádza tu. Naďalej máme záujem na jednej strane na zvyšovaní počtu signatárov a na druhej strane pomôcť súčasným, ale aj budúcim signatárom pri zavádzaní protikorupčných opatrení v podnikaní. Ak máte záujem pridať sa k signatárom charty, alebo sa chcete dozvedieť viac, napíšte nám .

Na tejto stránke Vás budeme tiež informovať o aktivitách zameraných na presadzovanie protikorupčných opatrení a podnikateľskú etiku. Nájdete na nej príklady z podnikov, ktoré úspešne realizovali tieto opatrenia na Slovensku a v zahraničí. Chceme pre Vás vytvoriť miesto, kde sa dostanete k informáciám, ktoré Vás budú inšpirovať k uplatňovaniu protikorupčných opatrení vo firmách. Zároveň by sme chceli vytvoriť platformu na diskusiu a hľadanie aliancií na presadenie kľúčových protikorupčných opatrení.

Britské veľvyslanectvo v Bratislave Súčasný projekt je realizovaný s podporou Britského veľvyslanectva v Bratislave. Za podporu ďakujeme.


Aktuálne: