Prieskumy
 

SLOVENSKO


CPI

Index vnímania korupcie 2006

Percepcia korupcie na Slovensku

Prieskum verejnej mienky, marec 2006

CPI

Index vnímania korupcie 2005

Transparency International Corruption perception index - CPI 2005

english version, november 2005

Prejavy korupcie v SR

INFOSTAT, júl 2005

Prieskum názorov na kontrolu hospodárenia obcí a miest s finančnými prostriedkami

Splnomocnenec vlády SR pre decentralizáciu verejnej správy, jún 2005

Prieskum: Na úplatky ide ročne 6 miliárd

Ústav pre výskum verejnej mienky pri ŠÚ SR, február 2005

Globálny barometer korupcie 2004 - tlačová správa

Transparency International, december 2004

Transparency International Corruption perception index - CPI 2004

english version, november 2004

CPI

Index vnímania korupcie 2004

Vnímanie korupcie na Slovensku

Prieskum verejnej mienky pre Transparency International Slovensko, máj 2004

Názory ekonomických elít na trendy a problémy slovenskej ekonomiky

Hospodárske noviny, apríl 2004

CPI

Index vnímania korupcie - november 2003

Monitoring Verejného obstarávania

Informácie o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania za rok 2002

Podnikatelia - korupcia, verejné obstarávanie, licencie


Výsledky prieskumu verejnej mienky pre Transparency International, ktorý uskutočnila agentúra Focus v dňoch 3. až 7. marca 2003 na reprezentatívnej vzorke 100 respondentov - podnikateľov. Respondentmi boli vrcholoví predstavitelia (majitelia, konatelia, riaditelia) firiem so štatútom právnických osôb (s.r.o., a.s.)

BPI - Index vnímania poskytovania úplatkov

Index vnímania poskytovania úplatkov 2002
(Bribe Payers Index BPI 2002)

14. mája 2002 bola Transparency International Slovensko požiadaná distribuovať Index vnímania poskytovania úplatkov (Bribe Payers Index, BPI) na rok 2002.

CPI - Index vnímania korupcie

Index vnímania korupcie - 2002
(Corruption Perception Index - CPI)

Slovenská pobočka Transparency International bola poverená distribúciou Indexu vnímania korupcie za rok 2002.


ČESKÁ REPUBLIKA


Komu co prospívá - dvojí výklad korupce v českém byznysu

Exkluzívna analýza podnikateľského prostredia v ČR realizovaná Transparency International Česká Republika. Zameriava sa na to, ako podnikatelia a manažéri vnímajú úroveň etiky v podnikaní v ČR, ako majú nastavené vnútorné postupy, ako sa pozerajú na prostredie v ktorom podnikajú a v čom vidia príčiny a rovnako aj možnosti nápravy. Okrem českých firiem boli skúmané aj britské. Zisťovalo sa, či existujú odlišnosti v ich prístupe, predovšetkým kvôli odlišnej podnikateľskej kultúre.

Dokumenty:

Tlačová správa

Analýza_kvantitatívny výskum _české firmy

Analýza_kvantitatívny výskum_ britské firmy

Analýza kvalitatívny výskum


ZAHRANIČIE


Anticorruption in Transition 2

Slovensko patrí podža štúdie Svetovej banky medzi krajinami východnej Európy a strednej Ázie naďalej k tým, ktoré majú vážny problém s korupciou. Firmy zo Slovenska pre štúdiu Svetovej banky povedali, že úplatky dávajú často. Korupcia bola podža správy na Slovensku o niečo rozšírenejšia ako v okolitých krajinách.

Candidate Countries Eurobarometer January 2004

Postoje vo vzťahu k zneužívaniu fondov Európskej Únie

Prieskum tisícročia o spoločenskej zodpovednosti firiem

Prieskum tisícročia o spoločenskej zodpovednosti firiem (The Millennium Poll on Corporate Social Responsibility) bol zrealizovaný firmou Environics International, Ltd., v spolupráci so spoločnosťou the Prince of Wales Business Leaders Forum a The Conference Board.

Working Values, Corporate Fact Sheet

Prieskum KPMG realizovaný v roku 2000 na 2390 pracovníkoch ukázal, že takmer 80% zamestnancov, ktorí sa domnievali, že manažment firmy by súhlasil s nevhodným konaním, by neodporučil svoju firmu novým zamestnancom.

Corporate Ethics and Sustainability Building the Bottom Line

Carlo di Florio, "Corporate Ethics and Sustainability: Building the Bottom Line Through (Good) Corporate Citizenship" (referát pripravený firmou Pricewaterhouse Coopers pre výročné stretnutie Svetovej banky/IMF, 23. september 2000).

Dow Jones Sustainibilaty Index

Market And Opinion Research International

Najväčšia britská nezávislá agentúra, ktorá sa zaoberá výskumom trhu a verejnej mienky.

Opacity index

Global Corruption Barometer

Survey Techniques to Measure and Explain Corruption